Podaci za identifikaciju

Poreski identifikacioni broj (PIB) 104343032
Matični broj 20141425
Naziv firme (Pun naziv) DRUŠTVO ZA PRUŽANJE USLUGA INTERNETA
BEOTELNET-ISP DOO BEOGRAD
Naziv firme (Skraćeni naziv) BeotelNet-ISP d.o.o.
Sedište firme Bulevar vojvode Mišića 37, 11040 Beograd
Preuzmite dokument sa podacima
za identifikaciju BeotelNeta

Podaci o delatnosti

Naziv delatnosti šifra delatnosti
Kablovske telekomunikacije 6110

Podaci o računu u banci

  Naziv banke Mesto Broj tekućeg računa
1. Unicredit bank Srbija a.d. Beograd 170-0030025082000-62
2. ProCredit Bank a.d. Beograd 220-0000000154951-63
3. Banca Intesa a.d. Beograd 160-0000000264330-61
4. Raiffeisen bank a.d. Beograd 265-3300310035934-72
5. OTP Banka Srbija a.d. Beograd 325-9500700013686-71
6. Erste Bank a.d. Novi Sad 340-0000011033374-88

Kontakt

Za sve informacije o uplatama možete se obratiti našoj službi finansija:
Telefon 011/4255133
Elektronska pošta finansije@isp.beotel.net
Radno vreme Radnim danima 09-17h

Načini plaćanja

Usluge BeotelNet-a možete platiti na neki od sledećih načina:

 1. Na naplatnom mestu:
  • Gotovinski - gotovinom na naplatnom mestu
  • Platnim karticama
  • Čekovima
 2. U banci ili pošti:
  • Uplatnicom - uplatom na račun BeotelNet-a uz obavezno navođenje odgovarajućeg poziva na broj
 3. Putem interneta:
  • Platnom karticom - izborom usluge i produženjem na našem korisničkom portalu. Svoju porudžbinu možete platiti Visa, Master ili Maestro karticom koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Obradu kartica vršimo preko kompanije AllSecure, i u saradnji sa Unicredit Bank Srbija AD.

Online plaćanje

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema.

BeotelNet-ISP je za potrebe elektronske naplate usluga integrisao jednu od najsavremenijih platformi za procesiranje elektronskih plaćanja kompanije ALLSecure doo. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuju platna platforma kompanije ALLSecure doo i platni procesor UniCredt Bank Srbija a.d. Platne transakcije se izvršavaju u skladu sa zakonskom regulativom i PCI DSS standardom.

BeotelNet-ISP ni u jednom trenutku nema pristup kartičnim podacima, osim minimalnog seta podataka u svrhu evidentiranja plaćanja usluge u svom informacionom sistemu, omogućavanja praćenja uplata Korisnicima i obaveštavanja o izvršenoj platnoj transakciji. Molimo Vas da svoje kredencijale za pristup portalu Moj Beotel i za korišćenje kartice pažljivo čuvate jer BeotelNet-ISP ne snosi odgovornost u slučaju saopštavanja istih drugim licima od strane vlasnika kredencijala.

Minimalni set podataka čine sledeći podaci:

 1. Brend platne kartice;
 2. Poslednje 4 cifre broja platne kartice;
 3. Ime i prezime (naziv) vlasnika platne kartice;
 4. Mesec i godina isteka platne kartice.

U cilju obaveštavanja Korisnika o uspešnosti transakcije, BeotelNet-ISP će elektronskim putem na registrovanu e-mail adresu u informacionom sistemu BeotelNet-ISPa, dostaviti Korisniku izveštaj o transakciji koji će sadržati podatke o transakciji i podatke o registrovanom Korisniku usluge koja je plaćena.

Povraćaj usluge i sredstava

Korisnik usluga BeotelNeta ima pravo na povraćaj sredstava koje je uplatio BeotelNetu, u procentu u kom nije iskoristio uslugu, umanjenom za troškove koje je BeotelNet imao, a koji su nastali kao posledica korišćenja usluge.

Politika dostave usluge

Korisnik koji uspešno izvrši plaćanje usluge, a BeotelNet dobije potvrdu uplate od banke u toku transakcije, uslugu dobija odmah i o tome dobija jasno obaveštenje preko weba i e-maila. U slučaju tehničkog problema, a ukoliko korisnik ne dobije uslugu, potrebno je da uputi reklamaciju BeotelNetu.

Ograničenja na isporuku usluge

Ukoliko korisnik ne ispunjava tehničke uslove za isporuku usluge, BeotelNet ne može garantovati isporuku usluge. Ukoliko je nalog korisnika neregularan u sistemu iz bilo kog razloga, korisnik neće moći da dobije uslugu. U ovom slučaju potrebno je da korisnik uputi reklamaciju BeotelNetu.

Politika reklamacija

Ukoliko korisnik nije zadovoljan uslugom ili ima tehnički problem, a u skladu sa opštim uslovima korišćenja, prihvaćenim uslovima ili potpisanim ugovorom za korišćenje usluge, ima pravo da uputi reklamaciju na telefon 011/4255-000 ili na e-mail adresu office@isp.beotel.net. Beotel je dužan da odgovori na reklamaciju u roku od tri radna dana, ne računajući dan prijave reklamacije. U slučaju uvažene reklamacije povraćaj sredstava će biti izvršen isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj na račun korisnika kartice.

Uputstvo za produženje usluge

Uputstvo za produženje po narudžbenici